NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG BÁO GIÁ

 

    Từ  16/05/2018

Đến 20/05/2018

 

Liên Hệ : 086 660 8625 - 0967 678 678

0933 048 279    MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Nếu bạn chưa hài lòng hãy nói với chúng tôi

Nếu bạn đã hài lòng hãy nói với người thân

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : (08)6 660 8625 - 0967 678 678

0933 048279 MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

  Thông tin đầy đủ sản phẩm ACE có thể tham khảo thêm tại :

www.nguyenhoamobile.com

Mở cửa từ 8h30 sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

STT

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

7G 32G ĐEN NHÁM ĐẸP ZIN KENG

7400

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

2

7G 32G TRẮNG ĐẸP ZIN KENG

0000

HẾT HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

3

7G 32G HỒNG ĐẸP ZIN KENG

7300

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

4

7G 32G VÀNG ĐẸP ZIN KENG 

7500

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

5

7G 128G ĐEN NHÁM

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

6

7G 128G TRẮNG

0000

HẾT HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

7

7G 128G HỒNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

8

7G 128G VÀNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

9

7G 256G ĐEN NHÁM

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

10

7G 256G TRẮNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

11

7G 256G HỒNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

12

7G 256G VÀNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

 1

7+ 32G ĐEN NHÁM ZIN KENG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

2

7+ 32G TRẮNG ZIN KENG

0000

HẾT HÀNG

MAÝ MỚI 99.9%

3

7+ 32G HỒNG ZIN KENG

10300

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

4

7+ 32G VÀNG ZIN KENG

0000

HẾT HÀNG

MAÝ MỚI 99.9%

5

7+ 128G ĐEN NHÁM ĐẸP KENG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

6

7+ 128G TRẮNG ĐẸP KENG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

7

7+ 128G HỒNG ĐẸP KENG

12400

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

8

7+ 128G ĐỎ ĐẸP KENG

13000

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

9

7+ 256G ĐEN NHÁM

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

10

7+ 256G TRẮNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

11

7+ 256G HỒNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

12

7+ 256G VÀNG

0000

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

 

IPHONE 5S QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 300K) 

KĐ-VX  : Kính đẹp vỏ xấu 

VT: VỎ THAY

5S - SE: 64G > 32G = 200K 

 

1

5SE 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN  ĐẸP KENG LIKE NEW

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100% 

2

5SE 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG  ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG LIKE NEW

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%  

3

5SE 16G HỒNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG LIKE NEW

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100% 

 5S 32G

4

5SE 32G ĐEN  ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG LIKE NEW

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100% 

5

5SE 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG LIKE NEW

2600

CÒN HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

6

5SE 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG LIKE NEW

2600

CÒN HÀNG

MAIN,MH ZIN 100% 

 

5S 64G VÀNG LIKE NEW ZIN ĐẸP KENG

2800

CÒN HÀNG

MAIN,MH ZIN 100%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 400K)

 

1

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

3600

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

3300

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN KĐVX (KXVX -300)

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

2

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

4100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

3

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HANG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 128G ĐEN KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

4

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

3600 

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

3300

CÒN HÀNG

MAIN ,MH ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

5

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

4100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

6

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%

 

HẾT HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 128G TRẮNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

7

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

3700

CÒN HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

3400

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6G 64G VÀNG  ĐẸP KENG ZIN

4200

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG KDVX

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6PLUS  128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ Mua Lẽ Cộng Thêm 600K)

 

1 6S 16G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 4500 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
2 6S 16G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 4600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
3 6S 64G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN (PHẨY -200) 5600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
4 6S 64G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN (PHẨY -200) 5700 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
7 6S+ 16G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY - 200) 6300 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
8 6S+ 16G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 6400  CÒN HÀNG  NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
9 6S+ 64G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN 7200 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
10 6S+ 64G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN 7300 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG. MÀU TRẮNG CỘNG THÊM 200K

(Mua Lẽ Cộng Thêm 350K)

 

1

AIR3 32G ĐEN (GEN5 2017)

7300

CÒN HÀNG

NEW 99,9%

2

AIR3 32G TRẮNG (GEN5 2017)

7400

CÒN HÀNG

NEW 99,9%

3

AIR3 32G VÀNG (GEN5 2017)

0000

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

4

 

 

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

5

MINI2 16G ĐEN

4300

CÒN HÀNG

NEW 99%

6

MINI2 16G TRẮNG 

4400

CÒN HÀNG

NEW 99%

7

MINI2 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

8

MINI2 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9% 

9

MINI3 16G ĐEN

5300

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

10

MINI3 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

11

MINI3 16G VÀNG 

5500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

12

MINI3 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

13

MINI3 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

14

MINI3 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

15

MINI4 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

16

MINI4 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

17

MINI4 16G VÀNG

7400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

18

MINI4 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

19

MINI4 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

20

MINI4 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

21

AIR1 16G ĐEN 

5000

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

22

AIR1 16G TRẮNG

5200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

23

AIR1 32G ĐEN

5400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

24

AIR1 32G TRẮNG

5600

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

25

AIR2 16G ĐEN

6300

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

26

AIR2 16G  TRẮNG

6300

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

27

AIR2 16G VÀNG

6500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

28

AIR2 32G ĐEN

 

HẾTHÀNG

NEW 99.9%

29

AIR2 32G TRĂNG

7100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

30

AIR2 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

31

IPAD4 16G ĐEN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

32

IPAD4 32G ĐEN (TRẮNG +100)

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

 

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỬ

 

1

Sạc Xe Hơi Xiaomi 2 Cỗng USB

210

CÒN HÀNG

coc-sac-xe-hoi-2-cong-usb

2

Cáp HDMI Có Dây

210

CÒN HÀNG 

cap-cong-8600-ra-hdmi-tivi

3

HDMI không dây ANYCAST cho điện thoại

220 CÒN HÀNG HDMI-khong-day

4

Phát sóng Wifi Tích Hợp Sạc Dự Phòng AW930

670

CÒN HÀNG

bo-phat-wifi-tu-sim-3g-AW930-co-LAN

5

Lens selfie cho điện thoại

 30K

CÒN HÀNG

6

Bộ Tripod + Remote

 

CÒN HÀNG

7 Gậy kẹp điện thoại WXT1 + Remote   CÒN HÀNG
8 Đế hít điện thoại trên oto K11   CÒN HÀNG
9 Chuông báo trộm RL9805   CÒN HÀNG

 

Loa Bluetooth

 

1

Loa Bluetooth JBL Charge 2

210

CÒN HÀNG

2

Loa Bluetooth JBL Charge 3

350

CÒN HÀNG

JBL-Charge-3.0

4

Loa Bluetooth Led L7

310

CÒN HÀNG

Loa-Bluetooth L7

7

Loa Bluetooth BESTCORE

110

CÒN HÀNG

 loa-cam-ung

8

Loa Bluetooth XC-Y3

110 CÒN HÀNG

9

Loa Buetooth YX-61

110 CÒN HÀNG

10

Loa Bluetooth Q3

210 CÒN HÀNG Loa_Bluetooth_HF-Q3

11

 

Loa ROBOT A9 speaker blutooth mini

 

145

CÒN HÀNG

12

Loa bluetooth JC-200

 190

CÒN HÀNG

13

Loa bluetooth Q5

 220

CÒN HÀNG

14 Loa bluetooth mini charge 5+  320 CÒN HÀNG
15 Loa bluetooth mini charge 6+  200 CÒN HÀNG
17 Tai nghe thẻ nhớ thể thao MP3  80 CÒN HÀNG
18 Tai nghe thể thao Sport EV119  75 CÒN HÀNG

 

 

 CAMERA

 

 

1

Camera 2 râu YOOSEE

 350k

CÒN HÀNG

2 Camera hành trình dạng gương cho xe oto  440 CÒN HÀNG
3 Camera hành trình Sport Cam HD 1080P  420 CÒN HÀNG
4 Camera hành trình thể thao 4K Untra HD  290 CÒN HÀNG

 

 

ĐỒ CHƠI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


    

1  Oto biến hình lớn 1:12  350  CÒN HÀNG
2 Oto biến hình nhỏ 1:14  300  CÒN HÀNG
3 Oto địa hình lớn 1:12  500  CÒN HÀNG
4 Oto địa hình nhỏ 1:16  400  CÒN HÀNG
5 Oto địa hình 1:14 Rock Crawler  550  CÒN HÀNG
6 Oto lamborghini  380  CÒN HÀNG
7 Xe moto điều khiển 4D, hệ thống lái cảm biến  600  CÒN HÀNG
8 Máy bay SYMA S39  395  CÒN HÀNG
9 Máy bay SYMA S107  310  CÒN HÀNG
10 Máy bay SYMA S8  320  CÒN HÀNG
11 Máy bay SYMA W25  250  CÒN HÀNG
12 Máy bay S5N  290  CÒN HÀNG
13 Máy bay M39G  650  CÒN HÀNG
         

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 30 ngày

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu