NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG GIÁ NGÀY 02=>15 - 01 - 2019

 

ACE Mua 1-2 Máy + 100k/cái

 

 

 

 

 

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : 0933 048 279   MR.Khoa

Có Nguồn Hàng Tốt Liên Hệ : 0967 678 678 MR.HÒA

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

 

Mở cửa từ 8h sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

 

STT

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE 8PLUS QUỐC TẾ

 

1

IP X64G ĐEN ZIN KENG

 

HÊT HÀNG

MÁY MỚI 99.999%

2

IP X64G TRẮNG ZIN KENG HẾT BH

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.999%

3

IP X256G ĐEN ZIN KENG HẾT BH

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.999%


IPHONE 8PLUS QUỐC TẾ
 1  8+ 64G ĐEN ZIN KENG HẾT BH  12900  CÒN HÀNG  MÁY MỚI 99,999%
 2  8+ 64G TRẮNG ZIN KENG CÒN BH    HẾT HÀNG  MÁY MỚI 99.999%
 3  8+ 64G ĐỎ ZIN KENG HẾT BH  13100  HẾT HÀNG  MÁY MỚI 99.999%
 4  8+ 64G VÀNG ZIN KENG CÒN BH    HẾT HÀNG  MÁY MỚI 99.99%

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ 

 

1

7G 32G ĐEN NHÁM ZIN KENG

5900

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

2

7G 32G TRẮNG ZIN KENG

5900

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

3

7G 32G HỒNG ZIN KENG

5700

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

4

7G 32G VÀNG ZIN KENG 

5900

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

5

7G 128G ĐEN ZIN KENG

6700

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

6

7G 128G TRẮNG ZIN KENG

6700

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

7

7G 128G HỒNG ZIN KENG

6700

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

8

7G 128G VÀNG ZIN KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

9

7G 128G ĐỎ ZIN KENG (PHẨY -200K)

7100

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

10

7G 256G TRẮNG ZIN KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

11

7G 256G HỒNG ZIN KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

12

7G 256G VÀNG ZIN KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ

 

 1

7+ 32G ĐEN NHÁM ZIN KENG (PHẨY -200K)

8800

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

2

7+ 32G TRẮNG ZIN KENG (PHẨY -200K)

8800

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9%

3

7+ 32G HỒNG ZIN KENG (PHẨY -200K)

8700

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9% 

4

7+ 32G VÀNG ZIN KENG

8900

CÒN HÀNG

MAÝ MỚI 99.9%

5

7+ 128G ĐEN NHÁM ZIN KENG

9800

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

6

7+ 128G TRẮNG ZIN KENG

9800

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

7

7+ 128G HỒNG ZIN KENG

9700

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

8

7+ 128G VÀNG ZIN KENG

9900

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

9

7+ 128G ĐỎ ZIN KENG

10100

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

10

7+ 256G ĐEN NHÁM ZIN KENG

10700

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

11

7+ 256G ĐEN BÓNG ZIN KENG

10500

CÒN HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

12

7+ 256G HỒNG ZING KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

12A

7+ 256G VÀNG ZIN KENG

 

HẾT HÀNG

MÁY MỚI 99.9%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ

 

1

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

3150

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

3050

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

2

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

3850

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

3750

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

3

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

3150

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

3050

CÒN HÀNG

MAIN ,MH ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

4

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

5

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

3250

CÒN HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

3150

CÒN HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6G 64G VÀNG  ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN, MH ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98% = THAY VỎ ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG KDVX

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ

 

1

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN (98% -300K)

4500

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

4500

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

5100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6PLUS  128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ

 

1 6S 16G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 4100 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
2 6S 16G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 4200 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
3 6S 32G HỒNG ĐẸP KENG ZIN(TV,PHẨY - 200) 4800 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
4 6S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN(TV,PHẨY - 200) 4900 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
5 6S 64G HỒNG-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (PHẨY -200) 5100 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
6 6S 64G VÀNG-ĐEN ĐẸP KENG ZIN (PHẨY -200) 5200 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
7 6S+ 16G TRẮNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY - 200) 5800 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
8 6S+ 16G ĐEN-VÀNG ĐẸP KENG ZIN (TV,PHẨY -200) 5900 CÒN HÀNG  NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
9 6S+ 64G HỒNG ĐẸP KENG ZIN   HẾT HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
10 6S+ 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN   HẾT  HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG

 

1

AIR3 32G ĐEN (GEN5 2017)

 

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

2

AIR3 32G TRẮNG (GEN5 2017)

 

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

3

AIR3 32G VÀNG (GEN5 2017)

 

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

4

 

 

HẾT HÀNG

NEW 99,9%

5

MINI2 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99%

6

MINI2 16G TRẮNG 

 

HẾT HÀNG

NEW 99%

7

MINI2 32G ĐEN

 4400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

8

MINI2 32G TRẮNG

 4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9% 

9

MINI3 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

10

MINI3 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

11

MINI3 16G VÀNG 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

12

MINI3 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

13

MINI3 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

14

MINI3 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

15

MINI4 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

16

MINI4 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

17

MINI4 16G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

18

MINI4 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

19

MINI4 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

20

MINI4 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

21

AIR1 16G ĐEN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

22

AIR1 16G TRẮNG

4400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

23

AIR1 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

24

AIR1 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

25

AIR2 16G ĐEN

5500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

26

AIR2 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

27

AIR2 16G VÀNG

5500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

28

AIR2 64G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

29

AIR2 32G TRĂNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

30

AIR2 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

31

IPAD4 16G TRẮNG PHẨY NHẸ

3400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

32

IPAD3 16G ĐEN TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

33

IPAD3 64G ĐEN TRẮNG

2900

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỬ

 

1

Sạc Xe Hơi Xiaomi 2 Cỗng USB

210

CÒN HÀNG

coc-sac-xe-hoi-2-cong-usb

2

Cáp HDMI Có Dây

210

CÒN HÀNG 

cap-cong-8600-ra-hdmi-tivi

3

HDMI không dây ANYCAST cho điện thoại

220 CÒN HÀNG HDMI-khong-day

4

Phát sóng Wifi Tích Hợp Sạc Dự Phòng AW930

670

CÒN HÀNG

bo-phat-wifi-tu-sim-3g-AW930-co-LAN

5

Lens selfie cho điện thoại

 30K

CÒN HÀNG

6

Bộ Tripod + Remote

 

CÒN HÀNG

7 Gậy kẹp điện thoại WXT1 + Remote   CÒN HÀNG
8 Đế hít điện thoại trên oto K11   CÒN HÀNG
9 Chuông báo trộm RL9805   CÒN HÀNG

 

Loa Bluetooth

 

1

Loa Bluetooth JBL Charge 2

210

CÒN HÀNG

2

Loa Bluetooth JBL Charge 3

350

CÒN HÀNG

JBL-Charge-3.0

4

Loa Bluetooth Led L7

310

CÒN HÀNG

Loa-Bluetooth L7

7

Loa Bluetooth BESTCORE

110

CÒN HÀNG

 loa-cam-ung

8

Loa Bluetooth XC-Y3

110 CÒN HÀNG

9

Loa Buetooth YX-61

110 CÒN HÀNG

10

Loa Bluetooth Q3

210 CÒN HÀNG Loa_Bluetooth_HF-Q3

11

 

Loa ROBOT A9 speaker blutooth mini

 

145

CÒN HÀNG

12

Loa bluetooth JC-200

 190

CÒN HÀNG

13

Loa bluetooth Q5

 220

CÒN HÀNG

14 Loa bluetooth mini charge 5+  320 CÒN HÀNG
15 Loa bluetooth mini charge 6+  200 CÒN HÀNG
17 Tai nghe thẻ nhớ thể thao MP3  80 CÒN HÀNG
18 Tai nghe thể thao Sport EV119  75 CÒN HÀNG

 

 

 CAMERA

 

 

1

Camera 2 râu YOOSEE

 350k

CÒN HÀNG

2 Camera hành trình dạng gương cho xe oto  440 CÒN HÀNG
3 Camera hành trình Sport Cam HD 1080P  420 CÒN HÀNG
4 Camera hành trình thể thao 4K Untra HD  290 CÒN HÀNG

 

 

ĐỒ CHƠI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


    

1  Oto biến hình lớn 1:12  350  CÒN HÀNG
2 Oto biến hình nhỏ 1:14  300  CÒN HÀNG
3 Oto địa hình lớn 1:12  500  CÒN HÀNG
4 Oto địa hình nhỏ 1:16  400  CÒN HÀNG
5 Oto địa hình 1:14 Rock Crawler  550  CÒN HÀNG
6 Oto lamborghini  380  CÒN HÀNG
7 Xe moto điều khiển 4D, hệ thống lái cảm biến  600  CÒN HÀNG
8 Máy bay SYMA S39  395  CÒN HÀNG
9 Máy bay SYMA S107  310  CÒN HÀNG
10 Máy bay SYMA S8  320  CÒN HÀNG
11 Máy bay SYMA W25  250  CÒN HÀNG
12 Máy bay S5N  290  CÒN HÀNG
13 Máy bay M39G  650  CÒN HÀNG
         

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 30 ngày

 

 

 

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu