NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG BÁO GIÁ

 

    Từ  20/03/2017

Đến 31/03/2017

 

Liên Hệ : 086 660 8625 - 0967 678 678

0933 048 279    MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Nếu bạn chưa hài lòng hãy nói với chúng tôi

Nếu bạn đã hài lòng hãy nói với người thân

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : (08)6 660 8625 - 0967 678 678

0933 048279 MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

  Thông tin đầy đủ sản phẩm ACE có thể tham khảo thêm tại :

www.nguyenhoamobile.com

Mở cửa từ 8h30 sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

STT

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

7G 32G ĐEN NHÁM

0000 

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

7G 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

3

7G 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

4

7G 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

5

7G 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7G 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

7

7G 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

7G 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7G 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7G 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7G 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7G 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

 1

7+ 32G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

7+ 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

3

7+ 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

4

7+ 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

5

7+ 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7+ 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

7

7+ 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

7+ 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7+ 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7+ 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7+ 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7+ 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 5S QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 300K) 

KĐ-VX  : Kính đẹp vỏ xấu 

VT: VỎ THAY

5S: 64G > 32G = 200K 

 

1

5S 16G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

2800

CÒN HÀNG

MAIN+MH ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

3100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

2

5S 16G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

2800

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%  

3

5S 16G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

3000 

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

 5S 32G

4

5S 32G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HÊT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

5

5S 32G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

3200

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

5S 32G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

3400

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100% 

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

3600

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 400K)

 

1

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY

4700

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

2

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

6000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

3

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% 

6000

CÒN HANG

MAIN + MH ZIN 100%

 

4

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

5100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% 

4900

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

5

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

6000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

6

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

7

6G 16G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

5600

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%= VỎ THAY

5200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6G 64G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

6500

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

6200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6G 128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%

6500

CÒN HÀNG 

NEW 98% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN (98% -300K)

7100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

8000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

7200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

8200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

8

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

7600

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

10

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

8700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

11

6PLUS 128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ Mua Lẽ Cộng Thêm 600K)

 

1 6S 16G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  6900 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
2 6S 16G HỒNG ĐẸP KENG ZIN ( VÀNG +100K) 7300 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
3 6S 64G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 9000 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
4 6S 64G VÀNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN 9500 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
5 6S 128G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 9500 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
6 6S 128G VÀNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN 9900 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
7 6S+ 128G  TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  11900 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
8 6S+ 16G VÀNG-HỒNG  ĐẸP KENG ZIN (VÀNG +100K) 9000 CÒN HÀNG  NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
9 6S+ 64G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 10900 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
10 6S+ 64G HỒNG ĐẸP KENG ZIN (VÀNG +100k) 11600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG. MÀU TRẮNG CỘNG THÊM 200K

(Mua Lẽ Cộng Thêm 350K)

 

1

MINI1 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

MINI1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

MINI1 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

MINI1 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

MINI2 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

6

MINI2 16G TRẮNG

4700

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

7

MINI2 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

8

MINI2 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9% 

9

MINI3 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

10

MINI3 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

11

MINI3 16G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

12

MINI3 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

13

MINI3 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

14

MINI3 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

15

MINI4 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

16

MINI4 16G TRẮNG

7500 

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

17

MINI4 16G VÀNG

7700

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

18

MINI4 32G ĐEN

8600

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

19

MINI4 32G TRẮNG

8800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

20

MINI4 32G VÀNG

9000

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

21

AIR1 16G ĐEN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

22

AIR1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

23

AIR1 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

24

AIR1 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

25

AIR2 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

26

AIR2 16G  TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

27

AIR2 16G VÀNG

7900

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

28

AIR2 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

29

AIR2 32G TRĂNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

30

AIR2 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

31

IPAD4 16G TRẮNG

4400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

SONY FULL XPERIA FULL PHỤ KIỆN

 Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

2

SONY Z1

3000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

SONY Z2

3900

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

SONY Z3

4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

5

SONY M2

2200

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

7

SONY T2

4500

HẾT HÀNG

NEW 100%

8

SONY T3

3500

HẾT HÀNG

NEW 100%

 

SAMSUNG  FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

 

1

SAMSUNG S4

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

SAMSUNG S6

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

SAMSUNG NOTE2

3100

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

SAMSUNG NOTE3

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

SAMSUNG NOTE4 

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

6

SS J docomo HONG

4500

HẾT HÀNG

NEW 100%

 

SKY - LG - HTC FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 250K

 

 

4

LG F240

2500

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

LG G2 KH

2500

HẾT HÀNG

NEW 100%

7

HTC M7 BAC

2300

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

8

HTC M7 Đỏ

2500

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 30 ngày

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu