NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG BÁO GIÁ

 

    Từ  26/10/2016

Đến 30/10/2016

 

Liên Hệ : 086 660 8625 - 0967 678 678

0933 048 279    MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Nếu bạn chưa hài lòng hãy nói với chúng tôi

Nếu bạn đã hài lòng hãy nói với người thân

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : (08)6 660 8625 - 0967 678 678

0933 048279 MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

  Thông tin đầy đủ sản phẩm ACE có thể tham khảo thêm tại :

www.nguyenhoamobile.com

Mở cửa từ 8h30 sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

  

HÀNG MỚI 100% BÀO HÀNH 12 THÁNG TẠI CTY

 

1

 

Xiaomi Redmi Note 3 16 GB ĐEN,TRẮNG,VÀNG

3850 CÒN HÀNG  MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

2

 

Xiaomi Redmi Note 3 32 GB VÀNG

4050 CÒN HÀNG  MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

3

 

Q-Mobile LUNAPRO BLUE,CHAMPAGN

3190 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

4

 

Q-Mobile GLAM 3G  VÀNG

3990 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

5

 

Q-Mobile GLAM 4G  ĐEN, VÀNG

4490 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

 

7G 32G ĐEN NHÁM

0000 

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

 

7G 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

3

 

7G 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

4

 

7G 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

5

 

7G 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

 

7G 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

7

 

7G 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

 

7G 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

 

7G 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

 

7G 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

 

7G 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

 

7G 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

 1

 

7+ 32G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

 

7+ 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

3

 

7+ 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

4

 

7+ 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

5

 

7+ 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

 

7+ 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

7

 

7+ 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

 

7+ 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

 

7+ 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

 

7+ 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

 

7+ 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

 

7+ 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 5S QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 400K) 

KĐ-VX  : Kính đẹp vỏ xấu 

VT: VỎ THAY

5S: 64G > 32G = 200K 

 

1

 

5S 16G ĐEN KĐ-VX

0000

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

2

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

4000

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100% 

3

 

5S 16G TRẮNG KĐ-VX

3900

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

4

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

4100

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%  

5

 

5S 16G VÀNG KĐ-VX

0000

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

6

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

0000

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100% 

 5S 32G

7

 

5S 32G ĐEN KĐ-VX

4200

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

8

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG

4400

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100% 

9

 

5S 32G TRẮNG KĐ-VX

4300

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

10

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG

4500

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

11

 

5S 32G VÀNG KĐ-VX

4400

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

12

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG

4600

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100% 

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

 

6G 16G ĐEN ĐẸP ZIN

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

 

6G 64G ĐEN ĐẸP ZING

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

 

6G 128G ĐEN ĐẸP ZIN

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP ZIN

 7400

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP ZIN

 8400

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

 

6G 128G TRẮNG ĐẸP ZIN

 8700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

 

6G 16G VÀNG KĐVX

 0000

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

8  

6G 16G VÀNG LIKE NEW

 7200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

 

6G 16G VÀNG ĐẸP ZIN

 7700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

10

 

6G 64G VÀNG KĐVX

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

11

 

6G 64G VÀNG LIKE NEW

 8100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

 

6G 64G VÀNG ĐẸP ZIN

 8700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

10

 

6G 128G VÀNG ĐẸP ZIN

 0000

HẾT HÀNG 

NEW 98% ZIN 100%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ GIÁ RẼ

 

1   6G 16G ĐEN KO VÂN TAY ĐẸP LIKE NEW 0000 HẾT HÀNG NEW 99% ZIN 100%
2   6G 16G TRẮNG KO VÂN TAY ĐẸP LIKE NEW 0000 HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3   6G 16G VÀNG KO VÂN TAY ĐẸP LIKE NEW 0000 HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

 

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN

 8100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

 

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 9400

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

 

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG 

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

 

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

 

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

 

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

 

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 8900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

 

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG 

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

 

6PLUS 128G VÀNG ĐẸP KENG

 0000

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ Mua Lẽ Cộng Thêm 600K)

 

1   6S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  0000 HẾT HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
2   6S 16G VÀNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN 9600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
3   6S 64G HỒNG-VÀNG ĐẸP KENG ZIN 0000 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
4   6S 64G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  0000 HẾT HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
5   6S+ 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 0000 HẾT HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
6   6S+ 64G   VÀNG  ĐẸP KENG ZIN 0000 HẾT HÀNG  NEW 99.9% MAIN ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG. MÀU TRẮNG CỘNG THÊM 200K

(Mua Lẽ Cộng Thêm 350K)

 

1

 

MINI1 16G ĐEN

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

 

MINI1 16G TRẮNG

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

 

MINI2 16G ĐEN

4800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

 

MINI2 16G TRẮNG

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9% 

5

 

MINI3 16G ĐEN

6100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

6

 

MINI3 16G TRẮNG

6200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

7

 

MINI3 16G VÀNG

6400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

8

 

AIR1 64G TRẮNG 

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

9

 

AIR1 32G ĐEN CHƯA ACCTIVE

0000

HẾT HÀNG

NEW 100%

10

 

AIR2 16G VÀNG CÒN BH

8800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

11

 

IPAD4 16G ĐEN ( TRẮNG +200K)

4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

SONY FULL XPERIA FULL PHỤ KIỆN

 Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

2

 

SONY Z1

3000

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

3

 

SONY Z2

3900

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

 

SONY Z3

4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

5

 

SONY M2

2200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

7

 

SONY T2

4500

CÒN HÀNG

NEW 100%

8

 

SONY T3

3500

CÒN HÀNG

NEW 100%

 

SAMSUNG  FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

 

1

 

SAMSUNG S4

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

 

SAMSUNG S6

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

 

SAMSUNG NOTE2

3100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

 

SAMSUNG NOTE3

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

 

SAMSUNG NOTE4 

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

6

 

SS J docomo HONG

4500

CÒN HÀNG

NEW 100%

 

SKY - LG - HTC FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 250K

 

 

1

 

SKY A850

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

 

SKY A860

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

 

SKY A870

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

 

LG F240

2500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

5

 

LG G2 KH

2500

CÒN HÀNG

NEW 100%

6

 

LG F490 (GPRO)

0000

HẾT HÀNG

NEW 100%

7

 

HTC M7 BAC

2300

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

8

 

HTC M7 Đỏ

2500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 15 ngày

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu