NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG BÁO GIÁ

 

    Từ  15/07/2017

Đến 30/07/2017

 

Liên Hệ : 086 660 8625 - 0967 678 678

0933 048 279    MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Nếu bạn chưa hài lòng hãy nói với chúng tôi

Nếu bạn đã hài lòng hãy nói với người thân

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : (08)6 660 8625 - 0967 678 678

0933 048279 MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

  Thông tin đầy đủ sản phẩm ACE có thể tham khảo thêm tại :

www.nguyenhoamobile.com

Mở cửa từ 8h30 sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

STT

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

7G 32G ĐEN NHÁM

0000 

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

7G 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

3

7G 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

4

7G 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

5

7G 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7G 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

7

7G 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

7G 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7G 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7G 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7G 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7G 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

 1

7+ 32G ĐEN NHÁM

14400

CALL HÀNG

MÁY MỚI 99.99%

2

7+ 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

3

7+ 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

4

7+ 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

5

7+ 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7+ 128G TRẮNG

16400

CALL HÀNG

MÁY MỚI 99.99%

7

7+ 128G HỒNG

16400

CALL HÀNG

MÁY MỚI 99.99%

8

7+ 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7+ 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7+ 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7+ 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7+ 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 5S QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 300K) 

KĐ-VX  : Kính đẹp vỏ xấu 

VT: VỎ THAY

5S: 64G > 32G = 200K 

 

1

5S 16G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5%  BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN+MH ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

2800

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

2

5S 16G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

2600

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%  

3

5S 16G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

2600 

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

 5S 32G

4

5S 32G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HÊT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

5

5S 32G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HÊT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

5S 32G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = VỎ THAY BAO RESTORE

3100

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100% 

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 400K)

 

1

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

5000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

2

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

3

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HANG

MAIN + MH ZIN 100%

 

4

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

4900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

4700

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

5

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

5900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

5700

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

6

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

7

6G 16G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

5000

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

5200

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6G 64G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5% = THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6G 128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 

 

HẾT HÀNG 

NEW 98% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN (98% -300K)

6900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP 99% ZIN (98% -300K)

8100

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

6900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

8100

CON HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN (98% -300K)

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

8

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

8600

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

10

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98.5%

8400

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

11

6PLUS  64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 97%

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ Mua Lẽ Cộng Thêm 600K)

 

1 6S 16G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  6300 HẾT HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
2 6S 16G HỒNG ĐẸP KENG ZIN(VÀNG +100K) 6400 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
3 6S 64G TRẮNG-ĐEN ĐẸP KENG ZIN    HẾT HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
4 6S 64G HỒNG ĐẸP KENG ZIN (VÀNG +100K) 8600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
5 6S 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 98% 8000 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
6 6S 64G HỒNG ĐẸP KENG ZIN 98% (VÀNG +100K) 8300 CÒN HÀNG NEW 99.9% MÁY ZIN 100%
7 6S+ 16G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN  8200 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
8 6S+ 16G HỒNG ĐẸP KENG ZIN (VÀNG +100K) 8500 CÒN HÀNG  NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
9 6S+ 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN 10600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%
10 6S+ 64G HỒNG-VÀNG ĐẸP KENG ZIN 98% 10400 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAÝ ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG. MÀU TRẮNG CỘNG THÊM 200K

(Mua Lẽ Cộng Thêm 350K)

 

1

MINI1 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

MINI1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

MINI1 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

MINI1 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

MINI2 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

6

MINI2 16G TRẮNG

4800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

7

MINI2 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

8

MINI2 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9% 

9

MINI3 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

10

MINI3 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

11

MINI3 16G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

12

MINI3 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

13

MINI3 32G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

14

MINI3 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

15

MINI4 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

16

MINI4 16G TRẮNG

7500 

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

17

MINI4 16G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

18

MINI4 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

19

MINI4 32G TRẮNG

8800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

20

MINI4 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

21

AIR1 16G ĐEN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

22

AIR1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

23

AIR1 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

24

AIR1 64G TRẮNG

6900

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

25

AIR2 16G ĐEN

7200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

26

AIR2 16G  TRẮNG

7200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

27

AIR2 16G VÀNG

7400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

28

AIR2 32G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

29

AIR2 32G TRĂNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

30

AIR2 32G VÀNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

31

IPAD4 16G ĐEN (TRẮNG +100)

4100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

32

IPAD4 32G ĐEN (TRẮNG +100)

4700

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

 

1

Sạc Xe Hơi Xiaomi 2 Cỗng USB

210

CÒN HÀNG

NEW 100%

2

Cáp HDMI Có Dây

210

CÒN HÀNG 

NEW 100%

3

HDMI không dây ANYCAST cho điện thoại

270 CÒN HÀNG NEW 100%

4

Phát sóng wifi EW926

420

CÒN HÀNG

NEW 100%

5

Phát sóng Wifi Mobile M2

230

CÒN HÀNG

NEW 100%

6

Phát Sóng Wifi QM889

210

CÒN HÀNG

NEW 100%

7

Phát sóng Wifi Tích Hợp Sạc Dự Phòng AW930

680

CÒN HÀNG

NEW 100%

 

Loa Bluetooth

 

1

Loa Bluetooth JBL Charge 2

210

CÒN HÀNG

NEW 100%

2

Loa Bluetooth JBL Charge 3

350

CÒN HÀNG

NEW 100%

3

Loa Bluetooth JBL Music Player S2068

370

CÒN HÀNG

New 100%

4

Loa Bluetooth Digital Speaker M01

170

CÒN HÀNG

New 100%

5

Loa Bluetooth Digital Speaker 154BT

220

CÒN HÀNG

New 100%

6

Loa Bluetooth Bose M268A

200 

CÒN HÀNG

New 100%

7

Loa Bluetooth Bose S60

330 

CÒN HÀNG

New 100%

8

Loa Bluetooth HF-Q6S

205 CÒN HÀNG New 100%

9

Loa Buetooth YX-61

100 CÒN HÀNG New 100%

10

Loa Bluetooth Q3

210 CÒN HÀNG New 100%

 

 

4

LG F240

2500

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

8

HTC M7 Đỏ

2500

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 30 ngày

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu