NGUYỄN HÒA MOBILE: ĐẲNG CẤP - CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG

 

BẢNG BÁO GIÁ

 

    Từ  02/12/2016

Đến 05/12/2016

 

Liên Hệ : 086 660 8625 - 0967 678 678

0933 048 279    MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Nếu bạn chưa hài lòng hãy nói với chúng tôi

Nếu bạn đã hài lòng hãy nói với người thân

NGUYỄN HÒA MOBILE

Liên Hệ : (08)6 660 8625 - 0967 678 678

0933 048279 MR.HÒA SỐ LƯỢNG

Địa chỉ : 1066 Quang Trung, F.8, Q.Gò Vấp

( Gần Bưu điện và chợ An Hội )

  Thông tin đầy đủ sản phẩm ACE có thể tham khảo thêm tại :

www.nguyenhoamobile.com

Mở cửa từ 8h30 sáng đến 18h30 tối từ thứ 2 đến thứ 7.

STT

TÊN SẢN PHẨM

DƠN GIÁ

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

  

HÀNG MỚI 100% BÀO HÀNH 12 THÁNG TẠI CTY

 

1

Xiaomi Redmi Note 3 16 GB ĐEN,TRẮNG,VÀNG

3500 CÒN HÀNG  MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

2

Q-Mobile LUNAPRO BLUE,CHAMPAGN

3190 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

3

Q-Mobile GLAM 3G  VÀNG

3990 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

4

Q-Mobile GLAM 4G  ĐEN, VÀNG

4490 CÒN HÀNG MÁY MỚI 100% NGUYÊN SEALL

 

IPHONE 7G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

7G 32G ĐEN NHÁM

0000 

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

7G 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

3

7G 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

4

7G 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

5

7G 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7G 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

7

7G 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

7G 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7G 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7G 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7G 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7G 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

 1

7+ 32G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

2

7+ 32G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

3

7+ 32G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100% 

4

7+ 32G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MAÝ MỚI 100%

5

7+ 128G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

6

7+ 128G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

7

7+ 128G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

8

7+ 128G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

9

7+ 256G ĐEN NHÁM

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

10

7+ 256G TRẮNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

11

7+ 256G HỒNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

12

7+ 256G VÀNG

0000

CALL HÀNG

MÁY MỚI 100%

 

IPHONE 5S QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 300K) 

KĐ-VX  : Kính đẹp vỏ xấu 

VT: VỎ THAY

5S: 64G > 32G = 200K 

 

1

5S 16G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

3600

CÒN HÀNG

MAIN+MH ZIN 100%

 

5S 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

3700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

2

5S 16G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

3600

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%  

3

5S 16G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

3500

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

3700

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

3800

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

 5S 32G

4

5S 32G ĐEN KĐ-VX BAO RESTORE

 

HÊT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

3900

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

4000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100% 

5

5S 32G TRẮNG KĐ-VX BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

5S 32G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

5S 32G VÀNG KĐ-VX BAO RESTORE

3900

CÒN HÀNG

MAIN ZIN 100%

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ BAO RESTORE

4100

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100% 

 

5S 32G VÀNG ĐẸP KENG ZIN BAO RESTORE

4300

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

IPHONE 6G QUỐC TẾ ( Mua Lẽ Cộng Thêm 400K)

 

1

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G ĐEN ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

2

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

6900

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G ĐEN ĐẸP KENG THAY VỎ

6700

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

3

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G ĐEN ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HANG

MAIN + MH ZIN 100%

 

4

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

6000

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 16G TRẮNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

5

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

7300

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 64G TRẮNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

6

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

6G 128G TRẮNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

7

6G 16G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

 

HẾT HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

8

6G 64G VÀNG KĐVX

 

HẾT HÀNG

NEW 95% ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

7300

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

6G 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6G 128G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG 

NEW 98% ZIN 100%

  

IPHONE 6PLUS QUỐC TẾ (Mua Lẽ Cộng Thêm 500K)

 

1

6PLUS 16G ĐEN ĐẸP KENG  ZIN

7700

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

2

6PLUS 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

8800

CÒN HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

3

6PLUS 128G ĐEN ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

4

6PLUS 16G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

5

6PLUS 64G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

6

6PLUS 128G TRẮNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

 

7

6PLUS 16G VANG ĐẸP KENG THAY VỎ

7500

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

8

6PLUS 16G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

9

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

8500

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

10

6PLUS 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN

 

HẾT HÀNG

NEW 99% ZIN 100%

11

6PLUS 128G VÀNG ĐẸP KENG THAY VỎ

8900

CÒN HÀNG

MAIN + MH ZIN 100%

 

IPHONE 6S - 6S PLUS QUỐC TẾ Mua Lẽ Cộng Thêm 600K)

 

1 6S 16G ĐEN-TRẮNG ĐẸP KENG ZIN    HẾT HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
2 6S 16G VÀNG  ĐẸP KENG ZIN 8800 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
3 6S 64G VÀNG ĐẸP KENG ZIN 10800 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
4 6S 64G VÀNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN TRẢ BH NEW 100% 11800 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
5 6S+ 16G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BH 2017 9600 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
6 6S+ 16G VÀNG-HỒNG  ĐẸP KENG ZIN BH 2017 10000 CÒN HÀNG  NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
7 6S+ 64G ĐEN ĐẸP KENG ZIN BH 2017 12000 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%
8 6S+ 64G VÀNG-HỒNG ĐẸP KENG ZIN BH 2017 12700 CÒN HÀNG NEW 99.9% MAIN ZIN 100%

 

IPAD - MÁY TÍNH BẢNG. MÀU TRẮNG CỘNG THÊM 200K

(Mua Lẽ Cộng Thêm 350K)

 

1

MINI1 16G ĐEN

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

MINI1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

MINI2 16G ĐEN

4600

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

MINI2 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9% 

5

MINI3 16G ĐEN

6100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

6

MINI3 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

7

MINI3 16G VÀNG

6400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

MINI4 16G VÀNG BẢNG WIFI

0000

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

8

AIR1 16G ĐEN 

 

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

9

AIR1 16G TRẮNG

 

HẾT HÀNG

NEW 100%

10

AIR2 16G VÀNG 

8800

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

11

IPAD4 16G ĐEN 

4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

SONY FULL XPERIA FULL PHỤ KIỆN

 Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

2

SONY Z1

3000

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

3

SONY Z2

3900

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

SONY Z3

4500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

5

SONY M2

2200

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

7

SONY T2

4500

CÒN HÀNG

NEW 100%

8

SONY T3

3500

CÒN HÀNG

NEW 100%

 

SAMSUNG  FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 300K

 

 

1

SAMSUNG S4

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

SAMSUNG S6 FULLBOX

5400

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

3

SAMSUNG NOTE2

3100

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

4

SAMSUNG NOTE3

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

5

SAMSUNG NOTE4 

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

6

SS J docomo HONG

4500

CÒN HÀNG

NEW 100%

 

SKY - LG - HTC FULL PHỤ KIỆN

Mua Lẽ Cộng Thêm 250K

 

 

1

SKY A850

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

2

SKY A860

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

3

SKY A870

0000

HẾT HÀNG

NEW 99.9%

4

LG F240

2500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

5

LG G2 KH

2500

CÒN HÀNG

NEW 100%

6

LG F490 (GPRO)

0000

HẾT HÀNG

NEW 100%

7

HTC M7 BAC

2300

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

8

HTC M7 Đỏ

2500

CÒN HÀNG

NEW 99.9%

 

Lưu ý:
KHÔNG BẢO HÀNH:
icloud-vân tay-mất nguồn-treo cáp-no imei

(Đại lý-Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất)
Máy cũ và Nấu Mới--Bảo Hành 30 ngày

 

 

 

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu